Activiteiten november

De verjaardagen van de kinderen van de afgelopen drie maanden werden gevierd. Er werd een culturele week georganiseerd. Met een milieudag, kunstdag, sportdag en een culturele dag.

Rotary – aankondiging

Met de Rotaryclub Hillegersberg organiseren wij op vrijdag 9 december 2011 een traditioneel Christmas Charity Concert, dat voor de 2e maal gehouden wordt in onze historische Hillegondakerk in Hillegersberg. Degenen die er vorig jaar bij waren zullen zich de sfeervolle...
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
524