Evaluatie 24-uurs-opvang Sembrando Futuro

Bijna drie jaar na afloop van het project ‘Sembrando Futuro’ is het project geevalueerd. De meisjes die hebben deelgenomen aan het project is gevraagd naar hun ervaringen. Alhoewel hun thuissituatie niet veranderd is, geven de meisjes nagenoeg allemaal aan dat het...
Diploma-uitreiking

Diploma-uitreiking

Vrijdag 6 december was het de vijfde maal dat we een diploma-uitreiking voor de kleuterschool vierden. Er waren 12 kinderen die hun diploma hebben behaald dit jaar en een aantal kreeg ook nog een oorkonde van “uitstekende resultaten” en “goed...
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
524