Donderdag 24 september heeft Nathalie uit handen van de voorzitter van de Rotary Cuijk-Maaskant het geweldige bedrag van 12.000 euro mogen ontvangen. Het was de totale opbrengst van de actie Bourgondisch Boxmeer, die met hulp van de familie Gerrits van de zomer was georganiseerd. Dit vond plaats in het Pinksterweekend van zaterdag 23 mei en zondag 24 mei. Lokale en regionale horeca- uitbaters presenteerden zich met lekkere hapjes en drankjes.

Het een en ander werd muzikaal opgeluisterd met live-muziek en een DJ. Ook de beschermheer van Stichting La Vecina, Charles Groenhuijsen, heeft nog een speech gegeven.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
550