Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist (meer) is. Stichting La Vecina is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Stichting La Vecina is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op onze site wordt geplaatst. Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Stichting La Vecina kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Privacy

In het kader van haar dienstverlening legt Stichting La Vecina uw contactgegevens vast in een bestand. Het gaat hierbij alleen om emailadressen ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven en informatie. Stichting La Vecina respecteert uw privacy en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld, blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden. De details van ons privacybeleid is bij het bestuur op te vragen, via het algemene email-adres bestuur@lavecina.co.

Cookies
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van functionele cookies. Wij maken gebruik van Google Analytics, en daardoor worden ook gegevens bewaard over hoe u de website gebruikt. Persoonlijke gegevens gebruiken wij niet voor enig ander doel dan het analyseren van webbezoek.

Copyright

Op de inhoud en vormgeving van deze internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Stichting La Vecina. De website is ontworpen en ontwikkeld door ColoMedia. ColoMedia is geenszins verantwoordelijk voor de content en uitingen van deze website en voert slechts de technische realisatie, beheer en onderhoud uit.

Linken en verwijzen naar pagina’s van Stichting La Vecina op internet is in beginsel toegestaan. Wij stellen het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld.