Impulsis is het gezamenlijk loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking van Edukans, ICCO en Kerk in Actie. Bij de ondersteuning van (kleinschalige) projecten ligt onze focus op kwaliteit, groei en leren van elkaar.

We hebben de bevestiging dat Impulsis La Vecina gaat steunen met een heel mooi bedrag in 2013. Dat betekent dat we ons kunnen richten op de kwalitatieve verbetering van La Vecina, zowel in Colombia als in Nederland.

De positieve punten die Impulsis aangaf:

* Het project La Vecina is een interessant sterk project, dat zeer goed past binnen de criteria van Kinderen in de Knel, van Impulsis. Het zou ook als onderwijs project inhoudelijk goed passen.

* Een goede organisatie in Nederland, die zeker in staat moet worden geacht additionele fondsen te vinden en  kennisoverdracht vorm te geven. Een bestuur dat zeer betrokken is bij en kennis heeft over het werk van La Vecina overzee.

* De doelgroep is bij uitstek die waarvoor we op willen komen.

* Het is positief dat het hier gaat om scholen die door de overheid worden erkend – zowel het beroepsonderwijs als de twee lagere scholen.

* De aanpak om vooral ook ouders bij het onderwijs te betrekken past goed in het Sterschool-model dat al is doorgestuurd en goed als kapstok kan dienen voor verdere gesprekken.

www.impulsis.nl