La Vecina in de pers

La Vecina probeert steeds opnieuw de problematiek van kansarme kinderen onder de publieke aandacht te brengen. Daarmee hopen we het bewustzijn in Nederland te vergroten en nog meer steun te krijgen voor projecten in de arme visserswijken van Cartagena.

2015

Nathalie is in Colombia op de nationale televisie (RCN) geweest bij het programma “Cuatro caminos”

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
538