Bijdrage van Oostvoorne voor FunvecinosOp 7 februari 2016 mocht stichting La Vecina een cheque van maar liefst €3000 in ontvangst nemen van de Protestantse gemeente Oostvoorne. Deze prachtige opbrengst van de actie van de kerkgemeenschap is een mooie bijdrage voor het voetbalproject Funvecinos. Hartelijk dank aan alle gulle gevers uit Oostvoorne!

Met deze bijdrage kan La Vecina shirtjes en schoenen kopen voor de voetballers en de trainingen verzorgen. Dit jaar wil La Vecina ook een team oprichten voor meisjes, een wens die de meisjes al vorig jaar hebben geuit. Met de activiteiten van Funvecinos stimuleert La Vecina niet alleen gezonde lichaamsbeweging, maar ook samenwerken in een team en sociale ontwikkeling van de kinderen.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
570