Het bestuur van Stichting La Vecina wil u op de hoogte stellen van enkele belangrijke gebeurtenissen die invloed hebben op de projecten in Cartagena.

Gedurende 10 jaar heeft Nathalie Rietman met de stichting La Vecina en uw hulp mooi werk verricht voor kansarme kinderen in de sloppenwijk La Boquilla in Cartagena. In die tijd heeft zij een bloeiende school opgericht en diverse buurtprojecten gestart.

Tot onze verbazing heeft Nathalie in mei besloten om met de school te stoppen. Nathalie heeft aangegeven dat zij zich in de wijk niet meer veilig voelt en het werk op de school daardoor niet kan uitvoeren. Een eerste onderzoek van het bestuur leerde dat de kinderen nog wel veilig naar school kunnen. De Nederlandse stichting onderzoekt nu, mede op verzoek van de lokale overheid, mogelijkheden om de school voort te zetten. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen, is mede afhankelijk van de steun van onze sponsors en donateurs. Wij houden u op de hoogte. Nathalie onderzoekt zelf mogelijkheden om sociale projecten elders voort te zetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur van Stichting La Vecina, Pauline Fuhri via  pauline.fuhri@gmail.com of 06-52125283.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
558