De programma’s van La Vecina

Wat doet La Vecina precies? La Vecina startte met het onderwijsprogramma in 2007. Gaandeweg kwamen daar nieuwe projecten bij. Hieronder een overzicht van de lopende programma’s.

Basisonderwijs, schoolmaaltijden en medische zorg

De NGO verzorgt sinds 2007 basisonderwijs in de sloppenwijk La Boquilla in Cartagena. De school telt zo’n 115 leerlingen die in zeven groepen van maximaal 15 leerlingen les krijgen. La Vecina is door het Colombiaanse Ministerie van Onderwijs erkend als officiële school voor alle leerjaren.

Ouders betalen een symbolisch bedrag voor het schooltenue en het schoolgeld. Als zij zelfs deze kleine bijdrage niet kunnen betalen, treft La Vecina een regeling voor betaling in natura. Naast onderwijs krijgen alle kinderen een ontbijt, warme lunch en gezonde snack. Een psychologie die in dienst is bij La Vecina begeleidt de ouders en de kinderen. Zij legt huisbezoeken af en onderhoudt contacten in de wijk en met andere organisaties. Door dit beleid blijft de school op de hoogte van de behoeften van de bewoners van de wijk, wordt uitval voorkomen en is er nagenoeg geen ondervoeding meer bij de schoolkinderen.

Ook worden alle kinderen twee keer per jaar door een dokter en een tandarts gecontroleerd. Wanneer een kind medicijnen nodig heeft, worden deze gratis op school verstrekt.

Huiswerkbegeleiding

Gemiddeld 11 leerlingen van andere scholen in Marlinda en Bogotá (7 jongens en 4 meisjes) met een leerachterstand krijgen extra huiswerkbegeleiding. La Vecina is de enige onderwijsinstelling in deze wijk van La Boquilla die dat aanbiedt. Bij de huiswerkbegeleiding speelt de docent in op de specifieke leerachterstand van het kind.

Zo brengt ze de kinderen binnen 1 jaar op het gewenste niveau brengen. Maaltijden, psychosociale begeleiding en medische controles horen hier ook bij. Zodra de kinderen weer mee kunnen met hun leeftijdsgenoten stopt de huiswerkbegeleiding en stromen zij in op het juiste klasniveau op de lokale school.

Wat doet La Vecina?

Ondersteuning in de overgang naar middelbaar onderwijs

In december 2014 zijn de eerste 12 leerlingen afgestudeerd bij La Vecina. Om hen te helpen bij de overgang naar het middelbaar onderwijs is La Vecina de samenwerking aangegaan met middelbare school Rochy. Deze school ligt in een andere wijk en La Vecina heeft met hulp van de Ronde Tafel van Zwolle een bus gekocht om het transport naar de school te verzorgen.

’s Middags krijgen deze kinderen huiswerkbegeleiding bij La Vecina. Ook de kinderen die in 2015 afstudeerden, kregen deze kans op extra ondersteuning.

Wat doet La Vecina?

Opvangmoeders

La Vecina steunt jaarlijks 20 moeders in de wijk die opvang bieden aan 240 kinderen. La Vecina geeft de moeders trainingen. Daarnaast biedt de stichting materiële steun in de vorm van slaapmatjes en educatief materiaal, papier en potloden.

Funvecinos: voetbal

Sinds begin 2014 biedt Stichting La Vecina een sportprogramma voor 22 jongens, die deel uit maken van het voetbalteam Funvecinos. Zowel leerlingen van de basisschool als andere kinderen uit de buurt kunnen mee doen. De jongens trainen twee keer per week en spelen iedere zaterdag een wedstrijd tegen een ander team. De stichting geeft hen een outfit, schoenen en trainingsmateriaal. Daarnaast krijgen de jongens workshops over verschillende thema’s die gericht zijn op sociale vaardigheden, zoals samenwerking en seksuele voorlichting. Sinds kort is Funvecinos een officiële voetbalclub en kan het team meespelen in de Colombiaanse voetbalcompetitie.

Voor sommige jongens is de voetbalclub een springplank naar professioneel voetbal; onlangs is een van de jongens geselecteerd voor een grote voetbalclub. Andere jongens vinden het simpelweg zo fijn om te voetballen, dat ze er drugs voor laten staan.

In 2016 is Funvecinos het project ook voor 22 meisjes gestart, omdat we gelijke kansen willen bieden aan meisjes en jongens. De Colombiaanse en PSV voetballer Santiago Arias is ambassadeur van de Colombiaanse stichting.

In Nederland is de donatie van een kunstgrasveldje toegezegd. De stichting is nu op zoek naar een geschikt stuk grond. Zodra het stuk grond gevonden is, kan de aanleg van het kunstgrasveld van start gaan.

Cultureel project Ritmos de Esperanza

Het doel van het cultureel project is om kinderen kennis te laten maken met de traditionele dans en muziek uit Cartagena. Populaire dansvormen in Colombia zijn vaak erg gericht op seksualiteit, en dat brengt associaties met prostitutie en geweld met zich mee. Via dit cultureel programma leren kinderen dat dans een culturele activiteit kan zijn. Bovendien leren zij om grenzen te stellen en hun lichaam te respecteren en stimuleert het project gevoel van eigenwaarde.

Wat doet La Vecina?

Activiteiten voor jongeren

In de loop van 2015 is La Vecina benaderd door een van de vertegenwoordigers uit de wijk om activiteiten te organiseren voor jongeren die in bendes rondhangen op straat. Door groepsgesprekken en andere activiteiten krijgen deze jongens meer gevoel voor eigenwaarde en meer respect voor zichzelf en anderen. Dat doet La Vecina samen met Fundación Mi Sangre & Fundación Social Revivir. In 2016 gaan we hier mee door.

Wat doet La Vecina?

Engelse les via het programma English Helper:

Kinderen uit de hoogste drie klassen krijgen 5 uur per week Engelse les. English Helper is een online programma waarbij de kinderen groepsgewijs Engels leren. Het project wordt uitgevoerd met behulp van lokale vrijwilligers en ondersteuning van een coördinator uit Barranquilla. Met dit intensieve programma krijgen de kinderen extra vaardigheden die hen kunnen helpen om, al dan niet na vervolgonderwijs, werk te vinden in bijvoorbeeld de toeristische sector.

Professionalisering: kwaliteit

La Vecina werkt steeds aan de kwaliteit van onderwijs. Met hulp van de Universiteit CUC (Barranquilla) zijn doel, visie en uitgangspunten (het curriculum, in Colombia heet dit de PEI) voor het onderwijs gereviseerd en volgens de in Colombia geldende regels aangescherpt. Dit proces is 12 mei 2016 afgerond. Daarbij wordt ook gekeken welke bijscholing en ondersteuning de docenten nodig hebben om het kleinschalig onderwijs, zeker voor de kinderen ‘met een rugzakje’ optimaal vorm te geven.

Onderdeel hierbij is ook het nader invullen van het leerling volgsysteem. Daarnaast gaat de stichting in 2016 een Colombiaanse schoolleider aanstellen. Dat is nodig, enerzijds om het project minder afhankelijk te maken van Nathalie Rietman en anderzijds omdat het project zo groot is geworden, dat een aparte schoolleider nodig is.

Overige activiteiten

  • Verbeteren van de verlichting in de lokalen.
  • Aanleg van airco´s in meerdere lokalen.

Blijf op de hoogte!

Hopelijk hebben we antwoord kunnen geven op de vraag: “Wat doet La Vecina?” Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er bij La Vecina gebeurt? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws, actualiteiten en evenementen!

Naam- en achternaam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Je bericht

Nieuwsbrief ontvangen

JaNee

Like La Vecina!

la-vecina-youtube-newla-vecina-facebook-new

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
530