De programma’s in Cartagena

Wat doet La Vecina precies? La Vecina startte met het onderwijsprogramma in 2007. Gaandeweg kwamen daar nieuwe projecten bij: voeding, psychologische ondersteuning, opvang van peuters, een muziek- en dansproject, een voetbalproject voor kinderen in de wijk en andere sociale projecten. Sinds augustus 2017 worden de projecten uitgevoerd door Fundación Pescador de Letras.

De voornaamste projecten zijn:
 
Onderwijs: zowel peuterschool als basisschool.
Aanvullend onderwijs: huiswerkondersteuning, tutorials en ondersteuning voor de overgang naar   
   voortgezet onderwijs.
Speciale projecten zoals voeding, medische en psychologische zorg, ondesteuning van lokale
   leiderschapstraining binnen de gemeenschap.
Cultureel programma: muziek en dans.
Computerles.
Sportproject: het voetbalteam.

Basisonderwijs, schoolmaaltijden en medische zorg

De NGO verzorgt sinds 2007 basisonderwijs in de sloppenwijk La Boquilla in Cartagena. De school telt zo’n 115 leerlingen die in zeven groepen van maximaal 15 leerlingen les krijgen. La Vecina is door het Colombiaanse Ministerie van Onderwijs erkend als officiële school voor alle leerjaren.

Ouders betalen een symbolisch bedrag voor het schooltenue en het schoolgeld. Als zij zelfs deze kleine bijdrage niet kunnen betalen, treft La Vecina een regeling voor betaling in natura. Naast onderwijs krijgen alle kinderen een ontbijt, warme lunch en gezonde snack. Een psychologie die in dienst is bij La Vecina begeleidt de ouders en de kinderen. Zij legt huisbezoeken af en onderhoudt contacten in de wijk en met andere organisaties. Door dit beleid blijft de school op de hoogte van de behoeften van de bewoners van de wijk, wordt uitval voorkomen en is er nagenoeg geen ondervoeding meer bij de schoolkinderen.

Ook worden alle kinderen twee keer per jaar door een dokter en een tandarts gecontroleerd. Wanneer een kind medicijnen nodig heeft, worden deze gratis op school verstrekt.

Funvecinos: voetbal

Sinds begin 2014 biedt Stichting La Vecina een sportprogramma voor 22 jongens, die deel uit maken van het voetbalteam Funvecinos. Zowel leerlingen van de basisschool als andere kinderen uit de buurt kunnen mee doen. De jongens trainen twee keer per week en spelen iedere zaterdag een wedstrijd tegen een ander team. De stichting geeft hen een outfit, schoenen en trainingsmateriaal. Daarnaast krijgen de jongens workshops over verschillende thema’s die gericht zijn op sociale vaardigheden, zoals samenwerking en seksuele voorlichting. Sinds kort is Funvecinos een officiële voetbalclub en kan het team meespelen in de Colombiaanse voetbalcompetitie.

Voor sommige jongens is de voetbalclub een springplank naar professioneel voetbal; onlangs is een van de jongens geselecteerd voor een grote voetbalclub. Andere jongens vinden het simpelweg zo fijn om te voetballen, dat ze er drugs voor laten staan.

In 2016 is Funvecinos het project ook voor 22 meisjes gestart, omdat we gelijke kansen willen bieden aan meisjes en jongens. De Colombiaanse en PSV voetballer Santiago Arias is ambassadeur van de Colombiaanse stichting.

In Nederland is de donatie van een kunstgrasveldje toegezegd. De stichting is nu op zoek naar een geschikt stuk grond. Zodra het stuk grond gevonden is, kan de aanleg van het kunstgrasveld van start gaan.

Cultureel project Ritmos de Esperanza

Het doel van het cultureel project is om kinderen kennis te laten maken met de traditionele dans en muziek uit Cartagena. Populaire dansvormen in Colombia zijn vaak erg gericht op seksualiteit, en dat brengt associaties met prostitutie en geweld met zich mee. Via dit cultureel programma leren kinderen dat dans een culturele activiteit kan zijn. Bovendien leren zij om grenzen te stellen en hun lichaam te respecteren en stimuleert het project gevoel van eigenwaarde.

Professionalisering: kwaliteit

La Vecina werkt steeds aan de kwaliteit van onderwijs. Met hulp van de Universiteit CUC (Barranquilla) zijn doel, visie en uitgangspunten (het curriculum, in Colombia heet dit de PEI) voor het onderwijs gereviseerd en volgens de in Colombia geldende regels aangescherpt. Dit proces is 12 mei 2016 afgerond. Daarbij wordt ook gekeken welke bijscholing en ondersteuning de docenten nodig hebben om het kleinschalig onderwijs, zeker voor de kinderen ‘met een rugzakje’ optimaal vorm te geven.

Onderdeel hierbij is ook het nader invullen van het leerling volgsysteem. Daarnaast gaat de stichting in 2016 een Colombiaanse schoolleider aanstellen. Dat is nodig, enerzijds om het project minder afhankelijk te maken van Nathalie Rietman en anderzijds omdat het project zo groot is geworden, dat een aparte schoolleider nodig is.

Overige activiteiten

  • Verbeteren van de verlichting in de lokalen.
  • Aanleg van airco´s in meerdere lokalen.

Like La Vecina!

la-vecina-youtube-newla-vecina-facebook-new