De zon scheen en de 45 teams hadden zin in de puzzeltoertocht in het Groene Hart. Tijdens de borrel na afloop werden oplossingen en missers onder grote hilariteit gedeeld. Maar voor La Vecina was het mooiste onderdeel toch de overhandiging van de cheque. De deelnemers aan deze sponsortocht brachten maar liefst €3000 bij elkaar voor het goede doel. La Vecina is daar natuurlijk heel blij mee!

Met dit geld kunnen we de activiteiten in de wijk La Boquilla extra ondersteunen.

Leden van de Rotary Rijswijk-Ypenburg:

Van Harte Bedankt!

 

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
618