La Vecina organiseerde voor de zesde keer de  gemeenschappelijke sportdagen met twee andere scholen uit de buurt (Inteb Sede Madre Bernarda en Una Nueva Luz de Esperanza). Dit event vond plaats van 9 t/m 12 augustus.

De sportdagen begonnen met een optocht van de kinderen van La Vecina door la Boquilla aangevoerd door onze folkroristische muziek- en dansgroep. De daaropvolgende dagen volgden voetbal-, kitbol- en atletiekcompetities met de kinderen van de andere scholen.

sportlavecina

Meer dan 100 jongens en meisjes van La Vecina deden mee en de dagen verliepen ook deze keer weer zeer tevredenstellend en moedigden iedereen in de wijk aan tot meer sportieve en gezonde bezigheden.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
530