De kinderen van de basis- en middelbare school De Blijberg in Rotterdam hadden La Vecina gekozen als goed doel tijdens hun ‘goede-doelendag’ op 10 maart. Dankzij een enthousiaste presentatie van de 9-jarige Hannah Budel met ondersteuning van gelegenheidsvrijwilliger Edwin Klaver, was La Vecina verkozen.

De goeden-doelendag bestond uit een markt in de school; voor de gelegenheid was de hele school gevuld met marktkraampjes. De kinderen verkochten onder andere eten en speelgoed en deden allerlei andere activiteiten om geld op te halen. In de ochtend mochten de kinderen zelf spulletjes kopen en in de middag kwamen de ouders. De dag was een enorm succes. Nathalie nam de week erna de cheque in ontvangst. Ze was geweldig verrast toen ze het mooie bedrag zag: €2800!

Een prachtige opbrengst. Dank jullie wel, leerlingen van De Blijberg!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
588