Word donateur van La Vecina

donateur-worden-bij-la-vecina

Word donateur van La Vecina

Op jaarbasis heeft Fundación Pescador de Letras ongeveer €150.000,- nodig voor de school, leermiddelen, salarissen van de medewerkers, voeding,  de dagelijkse opvang van de kinderen en de extra projecten. Elke nieuwe donateur maakt de basis steviger en brengt het verwezenlijken van de doelstelling van La Vecina weer een stapje dichterbij.

Als donateur:

– Kun je ervoor kiezen eenmalig een donatie te schenken of maandelijks te doneren.
– Heb je direct inzicht in de jaarverslagen. La Vecina staat voor transparantie en er wordt streng op de inkomsten en uitgaven van de stichting toegekeken.
– Gaat €0,95 van je gedoneerde euro direct naar de 115 kinderen van stichting La Vecina.
– Worden jouw donaties gebruikt voor bijvoorbeeld maaltijden (€0,66 per kind per dag), een boek (€30,-), een schoolbord (€120,-) of de salarissen van de leerkrachten (rond €500 per maand).
– Draag je ook bij aan de financiering van verschillende programma’s met een breder bereik in de buurt, waaronder
• Transport van en naar de middelbare school, zodat de kinderen van La Vecina na de basisschool verder kunnen leren.
• Gezondheidszorg in de buurt
• Het voetbalproject of het cultureel project ‘ritmes van de hoop’

Word donateur van La Vecina

Wil je maandelijks geld doneren?

Vul dan het formulier in.

Wil je eenmalig een bedrag storten?

Dat kan via Paypal, of maak je donatie over op IBAN: NL26INGB0003690984 t.n.v. Stichting La Vecina, Zeist. SWIFT- of BIC-code INGBNL2A, ING-Bank, te Amsterdam

Doneer direct

Voor- en achternaam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Adres en Huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Frequentie
EenmaligMaandelijksPer kwartaalJaarlijks

Bedrag

IBAN-Rekeningnummer


Belasting

Stichting La Vecina is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jouw donatie is dus aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Stichting La Vecina hoeft daarnaast geen successierecht of schenkingsrecht over gedoneerde erfenissen en schenkingen te betalen.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
564